Абонамент за 12 месеца

139,00 лв. без ДДС

Нормативна база
1 имейл за уведомления с анализи на промени
Всичко в Библиотеката
3 безплатни обучения

Получаваш пълен достъп до всички ресурси:

  • Над 130 образци на фирмени документ Заповеди, протоколи, програми и др. Всички в .docx (Word) формат
  • Над 500 инструкции за безопасна работа, подготвени в съответствие с нормативните изисквания.
  • Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания. Указанията „стъпка по стъпка“ гарантират успех!
  • Видеозаписи от обучения. Гледайте записи от нашите безплатни обучения за абонати.
  • Чек-листове за проверки и оценка на съответствието с нормативните изисквания.
  • Готови презентации по различни теми, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение!

  • Обучение на едно лице в онлайн обучение по избор: Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., безопасна работа с ОХВС, повдигателни съоръжения, съоръжения под налягане, първа помощ, газови съоръжения - природен газ, ръчна работа с тежести.
  • 2 безплатни участника в обученията ни на живо през ZOOM с удостоверение за преминато обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
Абонамент за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА за 12 месеца
Абонамент за 12 месеца
139,00 лв. без ДДС