Съоръжения с повишена опасност – изисквания за обучение и инструктаж

В тази презентация ще намерите изискванията за обучение при експлоатация на:

  • асансьори;
  • повдигателни съоръжения;
  • съоръжения под налягане;
  • газопроводи и газови съоръжения и промишлени газови инсталации;
  • газови съоръжения и инсталации в общественообслужващи, административни, жилищни и офис сгради;
  • преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Можете да изтеглите презентацията в PowerPoint формат, позволяващ редакция.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЛИНКЪТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В POWER POINT ФОРМАТ Е ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОЛУЧИ ДОСТЪП

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар