Презентация на полковник инж. доц. д-р Мирослав Стефанов Димитров – Началник на Катедра „Логистика“, Военна академия „Г.С.Раковски“ на втората годишна конференция "ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2015", проведена на 08. октомври 2015 г.

ИЗТЕГЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА / PDF

Вашият коментар