Наредба за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на МВР за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на МВР, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.

Загл. изм. – ДВ, БР. 69 ОТ 2020 г., в сила от 04.08.2020 г. В сила от 14.08.2015 г. Издадена … Още