Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Заповед № РД-01-467/29.07.2021 г. Отменена със Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. В сила от 07.09.2021 г. Изменена със … Още

Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Заповед № РД-01-464/29.07.2021 г. Отменена със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. Тази заповед отменя и заменя … Още

ДВ, бр. 57 от 09.07.2021: Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията … Още