Заповед за определяне на отговорни лица за поддържане на аптечки

Нормативно основание: чл. 20. (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Чл. 4. от Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа

чл. 20. (1) от Закона за здравословни  и безопасни условия на труд изисква с цел предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства и съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието работодателят да осигури организация за действия по ликвидиране на опасността, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите, както и контактите със спешна медицинска помощ и структурите за пожарна безопасност и защита на населението.

Необходимо е да се отбележи, че няма изрично написано нормативно изискване за определяне на отговорни лица за поддържане на аптечките. Тази заповед е препоръчително от гледна точка на това, че спомага за организацията на дейностите по оказване на първа помощ.

Няма конкретни нормативни изисквания относно броя на аптечките/аптечните чанти.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар