Заповед № РД 09-410 от 1994 г. за утвърждаване на правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа

Обн. ДВ бр. 89 от 28 октомври 1994 г.

1. Утвърдените на основание чл. 276, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда Правила за оказване на първа долекарска помощ влизат в сила от 1.I.1995 г.
2. От същата дата да не се прилагат изискванията от разделите с тази тематика, включени в действащите правилници по безопасност на труда - единни и отраслови.
3. Правилата за оказване на първа долекарска помощ да бъдат отпечатани от Главната инспекция по труда при Министерството на труда и социалните грижи като издание в специализирания бюлетин \"Безопасност на труда\".

ПРАВИЛА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ УВРЕЖДАНЕ НА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА
(ДВ, бр. 89 от 1994 г.)

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.