Заповед РД 09-1583 от 9 септември 2009 г. за безопасните условия на обучение, възпитание и труд в образователните институции от системата на народната просвета

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 35, ал. 1 от Закона за народната просвета и чл. 143, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и във връзка с необходимостта от осигуряване на безопасни условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на народдната просвета

НАРЕЖДАМ

С оглед осигуряването на безопасно условия на обучение, възпитание и труд в образователните институции от системата на народната просвета е необходимо да бъдат предприети следните действия:

  1. Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена да осъществяват строг контрол върху достъпа на моторни превозни средства в недвижимите имоти, ползвани от ръководените от тях институции като:
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.