Ръководство за организация на пожарната безопасност

В това ръководство ще намерите обобщение на най-важните нормативни изисквания, свързани с организация на пожарната безопасност.

Нормативни изисквания

Основните нормативни актове, свързани с пожарна безопасност, са:

В тази процедура не разглеждаме изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10.12. 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи -

Свързани нормативни актове са:

Кой е отговорен за осигуряване на пожарна безопасност

На първо място е необходимо да уточним кой има задълженията да извърши организацията по пожарна безопасност в един обект.

В Наредба № 8121з-647 от 1.10. 2014 г. от е казано следното:

Чл. 5. Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за:
1. създаване на организация за осигуряване на ПБ в обектите и спазване на изискванията на тази наредба;

Това означава, че ако например имате магазин в МОЛ или ползвате офиси под наем в в бизнес сграда, задължението за създаване на организация за осигуряване на пожарна безопасност няма да е ваше, а най-общо казано - на вашия наемодател.

Няма да е необходимо да създавате документи за пожарно досие, а собственикът/ръководителят на обекта трябва да ви го предостави.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар