Ръководство за класифициране на предприятия и съоръжения – Севезо II

Информацията съдържаща се в това ръководство е предназначена за помощно средство при класифициране на предприятия по смисъла Глава 7, Раздел І на Закона за опазване на околната среда и на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, транспонираща Директива 96/82/EС - Севезо II и изменящата я Директива 2003/105/ЕС.

Бърз преглед  и линк за изтегляне

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар