Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега.

Правила за действие с уреди за пожарогасене

Действия с прахов пожарогасител

1. С прахови пожарогасители да се гасят възникнали пожари на машини и съоръжения ,които са под напрежение. При тях не е необходимо да се изключва ел.захранването.

2. На мястото на пожара използването на пожарогасителя става по следния ред:

  • изважда се шплента от ръкохватката;
  • силно и рязко се стиска ръчката на ръкохватката, за да може иглата да пробие мембраната на патрона със сгъстен въздух ,намиращ се в пожарогасителя. В същото време с другата ръка се държи гумения шланг,който се насочва към огнището на пожара и се пуска ръчката,като се изчаква 5 секунди,за да може газта от патрона да изпълни съда.

3. В случай,че с един пожарогасител не може да се овладее(изгаси) пожара се продължава по същия начин с други допълнителни пожарогасители.

4. Не се препоръчва с тези пожарогасители да се гасят ел.табла с електронно обзавеждане,ценни документи,пари и други.

Действие с пожарогасител със СО2

1. С пожарогасители със СО2 се гасят възникнали пожари на машини и съоръжения,които са под напрежение.При тях не е необходимо да се изключва ел.захранването.Могат да се използват за гасене на ценен архив ,пари,електроника и други.

2. На мястото на пожара използването на пожарогасителя става по следния ред:

• с една ръка се хваща струйника на пожарогасителитя за дървената ръкохватка и се насочва към огнището на пожара;
• с другата ръка се отвива спирателния кран на пожарогасителя;
• след излизането ма газта от бутилката и преминаването й през струйника се получава подобаваща на сняг мъгла.

3. Задължително е струйника да се държи за дървената ръкохватка ,защото при излизането на газта се получава -79,2 0 С и може да се получи измръзване на ръката.

4. След овладяване(изгасяне)на пожара се спира спирателния кран,за да се прекъсне притока на газ от бутилката.

При възникване на големи пожари,незабавно се уведомява на тел.112 дежурният на Пожарна безопасност и защита на населението.На същия се съобщава точното място на пожара и кой е подал сигнала.

Независимо от това се започва гасенето на пожара с наличните противопожарни уреди до идването на специализираните коли от пожарна безопасност.

При големи пожари, може и да се встъпи до евакуация на личния състав. Независимо,че пожарът е овладян(изгасен) се назначава отговорник да следи той да не възникне отново.

Наблюдението се прави най-малко 6 часа и при необходимост се оставят дежурни и след работно време.

При оказване на първа помощ или изваждане на пострадали от горящото помощение,спасителите са длъжни да намокрят памучна кърпа с вода като я поставят на устата и носа и дишайки през нея влизат в горящото помещение.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар