Ръководство за подготовка и безопасно поведение при земетресение *

В това кратко ръководство, подготвено по проект SAFEQUAKE, ще намерите стегната информация за поведение преди, по време и след земетресение, както и да какво е добре да съдържа нашия компект за помощ при бедствие и как да направим нашия семеен план.

Преди заметресение/при сеизмично спокоен период

Подготовка за земетресение през сеизмично спокоен период

 • Информирайте се и инструктирайте семеството Ви относно мерки за правилно и безопасно поведение и самозащите при земетресение.
 • Помислете и определете със семейството Ви общ сборен пункт за среща в случай, че сте се разделени при земетресението.
 • Осигурете за Вас и семейството Ви достатъчно запаси от вода, храна, лекарства и други вещи за незабавна нужда с цел оцеляване през първите три дни след земетресението.
 • Подгответе и съхранявайте на удобно и леснодостъпно място у дома, работното място, класната стая комплект за първа помощ при бедствия.
 • Информирайте се и бъдете подготвени за прдоставяне на първа долекарска помощ.
 • Извършете строително обследване на помещенията в дома или апартамента Ви и при необходимост се консултирайте се експерти с цел планиране и рпедприемане на необходимите ремонти и укрепителни дейности.
 • Определете безопасните места в дома Ви/офиса/класната стая. Запознайте се с наличните Планове/схеми за евакуация.
 • Избягвайте да поставяте чупливи, висящи или тежки предмети на високо. Прикрепете ги здраво към стената или ги смъкнете на безопасно място.
 • Съхранявайте токсични и леснозапалими вещества и материаил в подходящи херметически затворени и оебзопасени за целта контейнери. Препоръчително е да бъдат разположеби на ниско и заключени в шкафове.
 • При необходимост извършете ремонт на електрическата и газова инсталация.
 • Информирайте се относно разпоолжението на електрическите табла и газови инсталации в дома/работното Ви място и как да ги изключите при необходимост.
 • Избягвайте извършването на всякакви вътрешни структурни модификации, които биха могли да застрашат стабилността и устойчивостта на сградата и да допронесат за повишаване на нейната сеизмична уязвимост. Такива са: премахване на носещи елементи като стени, колони, изграждане на изкуствени вътрешни стълбища, ползван ена партерни етажи като магазини, кафебета, фитнес зали и т.н.. Поддържайте дома си в добро състояние и регулярно извършвайте необходимите ремонти и укрепителни дейности.
 • Информирайте се и бъдете подготвени относно мерките за правилно и безопасно поведение при земетресение: участвайте в практически тренировки и занятия за подготовка при бедствия, основни мерки за самозащита и оказване на първа помощ, евакуация, превенция и рекация при пожари и т.н.
 • Информирайте се отновно основните мерки и правила за безопасно поведение по време на земетресение.
 • Препоръчително е да застраховате жилището си срещу бедствия.

По време на земетресение

Поведение по време на земетресение

Ако сте на закрито

 • Бъдете предварително информирани и подготвени за предприемане на правилните мерки за безопасно поведение при възникване на земетресение. Опитайте се да запазите самообладание. Страхът и паниката са Вашите най-големи врагове в този случай.
 • Не напускайтъе жилището/офиса/класната стая и изобщо сградата, в която се намирате непосредствено при усещане на първия труд. Имайте предвид, че вторичните трусове след първия трус са често явление и именно те са били причина за много нещастни случаи, наранявания и последващи разрушения на сгради.
 • Заемете най-безопасното място в сградата под рамката на вратата, близо до вътрешната стена, колон, под стабилна маса или легло и закрийте с ръце лицето и главата си.
 • Препоръчително е да занете и запомните точното разположение на противозедметръсните шайби във всяко помещение.
 • Не използвайте стълбището.
 • При стресови и извънредни ситуации някои от нас може да реагират под натиска на страха, паниката и общия хаос. Не хуквайте към асансьори, стълби, балкони и прозорци.
 • Не използвайте асасьорите. В случай, че сте вътре в асансьора, опитайте се да се евакуаирате възможно най-бързо - натиснете бутона за спиране и/или се опитайте да стигнете най-близкия етаж.
 • Застанете на разстояние от прозорци, стъклени витрини, железни рамки, външни врати и стени, камини, тежки и високи мебели.
 • Застанете на разстояние от тежки висящи предмети (полилеи, лампи).
 • Земетресенията могат да възникнат по всяко време на денонощието. В случай, че спите и внезапно у сетите тръда, опитайте да запазите самообладание и се придвижете до най-близкото безопасно място.

Ако сте на открито

 • Опитайте се да запазите самообладание и самоконтрол. Не хуквайте напосоки.
 • При възможност, застанете далече от високи сгради, далекопроводи, електрически стълбове, клони, електрически инсталации и трамвайни и тролейбусни мрежи.
 • Можете да влезете в жилището си само след основен преглед на сградата и проверка, направена от компетентни органи.
 • В случай, че се намирате в центъра на града (площ с концентрирано присъствие на жилищни и административни сгради, както и хора), при възможност се отдалечете от потенциално опасни сгради/падащи предмети. Падащите отломки и останки от полуразрушени сгради биха могли да застрашат Вашата безопасност.

Ако трусът Ви завари в обществения транспорт или зад волана

 • Опитайте се да запазите самообладание.
 • Ако сте в обществения транспорт (автобус, метро), останете по местата си, закрийте лицето и главата си изчакайте края на труса в превозното средство. Следвайте инструкциите на водача.
 • Ако сте шофьор зад волана: спрете на открито безопасно място и изчакайте в автомобила. Избягвайте мостове и тунели. Избягвайте спирането в б лизост до или под сгради, дървета, електрически мрежи и окабелявания.

Ако сте затрупвани под развалини

 • Опитайте се да запазите самообладание. Паниката може да влоши състоянието Ви.
 • Не палете кибрит и не ползвайте запалка. Използвайте фенерче.
 • Опитайте се да покриете устата у носа си с носна кърпичка или парцал.
 • Опитайте се да сигнализирате за присъствието си на спасителните екипи - използвайте свирка, фенерче.
 • Опитайте се да подадете сигнал чрез почувакен върху бетонна плоча, тръба или друг предмет в близост до Вас. Избягвайте виковете и крясъците. Запазете силите си.

След земетресение

Поведение след земетресение

 • Бъдете предварително информирани и подготвени за предприемане на правилните мерки за безопасно поведение. Опитайте се да запазите самообладание - страхът и паниката са Вашите най-големи врагове в този случай. Проверете дали сте пострадал(а)/ранен(а) - първо помогнете на себе си.
 • Опитайте да окажете първа помощ на другите около Вас до пристигане на спасителните екипи на мястото на инцидента. С предимство са майките с деца и възрастните хора.
  не се опитвайте да премествате тежко пострадалите и ранените, освен в случаи, когато местоположението им застрашава живота и/или здравето им или физическото им състояние се влошава бързо и прогресивно.
 • В случай, че е наложително преместване на пострадал в безсъзнание, първо следва да се обездвижи врата и гърба и счупени крайници (ръка, крак) в случай на травми и наранявания.
 • Бъдете подготвени за вторични трудове последващи първия - понякога даже с по-силен интензитет. Имайте предвид, че голям борй нещастни случаи с фатален край и сериозни травми и наранявания, както и мащабни разрушение върху сгради се случват при вторични трусове.
 • Бъдете внимателни и предпазливи с потенциално опасни обекти и частично разрушени сгради. Вторичните трусове могат да разрушат и срутят частично срутени сгради, мостове и тунели с пукнатини в конструкцията. Не използвайте асансьорите, даже ако функционират.
 • Бъдете внимателни къде вървите или шофирате.
 • Проверете за изтичане на газ и вода. Проверете дали електроснабдяването е прекъснато.
 • Отворете прозорци и врати за да проветрите помещението, ако усетите миризма на газ.
 • Бъдете особено внимателни, ако усетите миризма от изтичане на газ. не се опитвайте да изключите електрозахранването или електрическите уредби в дома Ви, ако усетите миризма на газ. Една искра е достатъчна за да се възпламени помещението.
 • Не се опитвайте сами да възстановите подаването на газ. изчакайте фирмата доставчик на газовата инсталация и съоръжения да възстанови подаването на газ.
 • Потушете възникналите пожари в дома/офиса/класната стая.
 • Ако сте на открито място, отдалечете се от високи сгради, далекопроводи, електрически, трамвайни или тролейбусни мрежи с цел предотвратяване на наранявания.
 • В случай, че сте напуснали домаси, оставете съобщение до семейството си, роднини, приятли с ясна индикация за Вашето местонахождение.
 • Ако телефонните линии функционират, използвайте ги само за спешни обаждания. Бъдете кратки и ясни.
 • От изключително значение е телефонните линии и основните пътни артерии да са свободни и да не се възпрепятстват провеждането на операциите по издирване и спасяване от спасителните екипи и службите за спешно реагиране.
 • Ползвайте информация само от достоверени източници, например национално радио, телевизия, местни власти и държавни органи, ангажирани със защитата при бедствия.
 • Избягвайте слуховете и не разпространявайте непотвърдена информация.

При необходимост от спешна помощ, опитайте се да сигнализирате Вашето присъствие на спасителните екпи и ги информирайте за Вашето състояние. В случай на маюабни бедствия с голям брой жервти и сериозни разрушения, действията и усилията на спасителните екипи и служби за спешно реагиране ще бъдат приоритизирани и насочени първо към най-тежко пострадалите граждани с опасност за живота. По възможност запазете самообладание и проявете разбиране и се опитайте сами да помогнете на себе си и другите около Вас. Ваша отговорност е да бъдете добре подготвени и информирани относно правилното и безопасно поведение преди, по време и след земетресение.

Ако Ви помолят за съдействие и имате физическа възможност, присъдинете се към действията на спасителните екпипи и служби за спешно реагиране по разчистване на пътища, отстраняване на отломки от сгради или и здирване и спасяване на затрупани и пострадали под развалините. Не предпремайте собствени действия и винаги спазвайте инструкциите и съветите на спасителните екипи и службите за спешно реагиране.

Комплект за първа помощ при бедствия

Важно е да знаете, че следва са спазвате висока лична хигиена и да не пиете вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии.

Също така, по време на бедствия нараства престъпността, бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности!

Комуникацията и връзките с външния свят (телефон, интернет) може да бъде затруднена, а при големи нанесен щети след бедствието - и временно невъзможна. Понякога помощта и съдействието достигат до нас по-затруднено. За тази цел е важно всеки от нас да бъде отговорен спрямо себе си и най-близките си и да бъде подготвен за оцеляване през първите дни след земетресението.

Подгответе Вашия пероснален Комплект за първа помощ след бедствия. Съхранявайте го на сигурно и лесно достъпно място и дома/офиса/класната стая и актуализирайте съдържанието му при необходимост.

Целта на Комплекта за първа помощ след бедствия е да Ви помогне да оцелееет и да се чувствате по-защитени след бедствието. Преглеждайте съдържанието на Вашия персонален комплект веднъж годишно и подменяйте водата и храната в него. Съхранявайте комплекта на лесно достъпно ямсто - препоръчително е да е близо до изхода.

Комплект за първа помощ при бедствия

Препоръчително е да съхраняването малка раница/чанта с Вашите лични вещи и неща от първа необходимост на работното Ви място и в личния Ви автомобил в случай, че бъдете временно затруднени или нямате възможност за достъп до Вашето жилище.

Имайте предвид, че при големи разрушения върху сгради и пътна инфраструктура, достъпа и ползването на обществения транспорт може да бъдат временно ограничени и да бъдете затруднени в придвиждането и пътуването до различни дестинации.

Препоръчително е работодателите, управители на фирми и организации и ръководители на институции да определят служители отговорни за съхраняването и поддържането на неща от първа необходимост на работните места.

Запомнете, че опасността не е преминала след първия трус!
Най-добрият съвет за безопасност е да бъдем информирани и добре подготвени отновно правилното и безопасно поведение при земетресение.

Семеен план за действие при бедствия

Общи правила за поведение при земетресение

Както вече знаете, земетресенията може да възникнат по всяко време на денонощието. Това означава, че всеки член от семейството може да се намира на различно място, когато земетресението удари ) в училище/университета, на работнот място, в магазина, в спортната зала или парка, на улицата, у дома).

След премианване на труса, всеки един от нас ще иска да е сигурен, че семейството и близките му ЗНАЯТ КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВЯТ и КЪДЕ ДА СЕ СРЕЩНАТ - това е Вашият семеен план при бедствия.

Вашият семеен план при бедствия следва да съдържа следната информация:

 • Как да се свържете с най-близките членеве на семейството Ви (алтернативни начини за комуникация и свързване различни от мобилен/стационарен телефон).
 • Как и къде да се срещнете и събрете отново в случай на разрушителни последици след земетресението в района, където живеете/работитте.
 • Какви мерки да предприемете в случай, че сте времнно възпрепятствани да се свържете помежду си или да се върнете всички у дома
 • Каква да бъде ролята при възникване на земетресене на всеки член от семейството.

Участвайте заедно в съставянето на плана и упражнявайте периодично неговото прилагане!

Уточнете по две различни алтернативни места за среща, където да се съберете отново след преминаване на труда:

 • Място А: близо до домаВи, в случай на внезапно бедствие
 • Място Б: извън Вашия жилищен район/квартал/град в случай, че времнно нямате достъп до дома Ви или сте евакуиран.

Препоръчително е да се определи т. нар. "лице аз контакт" - може да бъде Ваш роднина, близък приятел. Препоръчително е този човек да бъде някой, който живее в друг град - тя/той най-вероятно ще бъде на Ваше разположение в случай на нанесени големи щети и мащабни разрушения във Вашия жилищен район/квартал/град (например, в случай, че транспорта и комуникациите бъдат затруднени, при разрушена и/или повредена инфраструктура. При възможност свържете се с близките си и кратко и ясно ги информирайте относно състоянието и местонахождението Ви.

Препоръчително е да обсъдите със семейството Ви:

 • Кои и къде са най-сигурните и безопасни места в жилището Ви (разположение на противоземетръсни шайби, стабилни маси/бюра във сяко помещение), къде се съхранява Комплекта за първа помощ при бедствия, как да се изключват ел. уреди, газ, вода, евакуационни планове/схеми на жилищната сграда/училище и т.н.
 • Определете най-лесно достъпните о безопасни изходи на Вашата жилищна сграда, кооперация, къща, както и работното Ви място и училище. запознайте се и запомнете очертани пътеки, входове и изходи, начертани в наличния евакуационен план/схема на Вашата жилищан сграда/работно място/училище и т.н.

Препоръчително е да включите и Вашите съседи/колеги.училите в съставянето на Плана за бедствия.
Бъдете инфомиран относно местонахождението на най-близките до Вас служби за спешно реагиране (полиция, пожарна, спешна медицинска помощ).

В случай,че живеете сам и/или семеството Ви и близките се намират извън града/държавата, вк оято живеете, е от изключително важно значение да създадете и поддържате Вашата собствена социалн мрежа за подкрепа и съдействие (хора, на които може да разчитате за подкрепа и съдействие, като близки приятели, колеги, съседи и др.)

Запомнете: Бъдете инфомирани и добре подготвени относно правилното и безопасно поведение при земетресение!

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар