Ръководство за подготовка и безопасно поведение при земетресение

В това кратко ръководство, подготвено по проект SAFEQUAKE, ще намерите стегната информация за поведение преди, по време и след земетресение.

Ръководството е добре илюстрирано и страници от него могат да бъдат използвани за провеждане на инструктажи, за подготовката на брошури или постери.

Преди заметресение/при сеизмично спокоен период

Подготовка за земетресение през сеизмично спокоен период

 • Информирайте се и инструктирайте семеството Ви относно мерки за правилно и безопасно поведение и самозащите при земетресение.
 • Помислете и определете със семейството Ви общ сборен пункт за среща в случай, че сте се разделени при земетресението.
 • Осигурете за Вас и семейството Ви достатъчно запаси от вода, храна, лекарства и други вещи за незабавна нужда с цел оцеляване през първите три дни след земетресението.
 • Подгответе и съхранявайте на удобно и леснодостъпно място у дома, работното място, класната стая комплект за първа помощ при бедствия.
 • Информирайте се и бъдете подготвени за прдоставяне на първа долекарска помощ.
 • Извършете строително обследване на помещенията в дома или апартамента Ви и при необходимост се консултирайте се експерти с цел планиране и рпедприемане на необходимите ремонти и укрепителни дейности.
 • Определете безопасните места в дома Ви/офиса/класната стая. Запознайте се с наличните Планове/схеми за евакуация.
 • Избягвайте да поставяте чупливи, висящи или тежки предмети на високо. Прикрепете ги здраво към стената или ги смъкнете на безопасно място.
 • Съхранявайте токсични и леснозапалими вещества и материаил в подходящи херметически затворени и оебзопасени за целта контейнери. Препоръчително е да бъдат разположеби на ниско и заключени в шкафове.
 • При необходимост извършете ремонт на електрическата и газова инсталация.
 • Информирайте се относно разпоолжението на електрическите табла и газови инсталации в дома/работното Ви място и как да ги изключите при необходимост.
 • Избягвайте извършването на всякакви вътрешни структурни модификации, които биха могли да застрашат стабилността и устойчивостта на сградата и да допронесат за повишаване на нейната сеизмична уязвимост. Такива са: премахване на носещи елементи като стени, колони, изграждане на изкуствени вътрешни стълбища, ползван ена партерни етажи като магазини, кафебета, фитнес зали и т.н.. Поддържайте дома си в добро състояние и регулярно извършвайте необходимите ремонти и укрепителни дейности.
 • Информирайте се и бъдете подготвени относно мерките за правилно и безопасно поведение при земетресение: участвайте в практически тренировки и занятия за подготовка при бедствия, основни мерки за самозащита и оказване на първа помощ, евакуация, превенция и рекация при пожари и т.н.
 • Информирайте се отновно основните мерки и правила за безопасно поведение по време на земетресение.
 • Препоръчително е да застраховате жилището си срещу бедствия.

По време на земетресение

Поведение по време на земетресение

Ако сте на закрито

 • Бъдете предварително информирани и подготвени за предприемане на правилните мерки за безопасно поведение при възникване на земетресение. Опитайте се да запазите самообладание. Страхът и паниката са Вашите най-големи врагове в този случай.
 • Не напускайтъе жилището/офиса/класната стая и изобщо сградата, в която се намирате непосредствено при усещане на първия труд. Имайте предвид, че вторичните трусове след първия трус са често явление и именно те са били причина за много нещастни случаи, наранявания и последващи разрушения на сгради.
 • Заемете най-безопасното място в сградата под рамката на вратата, близо до вътрешната стена, колон, под стабилна маса или легло и закрийте с ръце лицето и главата си.
 • Препоръчително е да занете и запомните точното разположение на противозедметръсните шайби във всяко помещение.
 • Не използвайте стълбището.
 • При стресови и извънредни ситуации някои от нас може да реагират под натиска на страха, паниката и общия хаос. Не хуквайте към асансьори, стълби, балкони и прозорци.
 • Не използвайте асасьорите. В случай, че сте вътре в асансьора, опитайте се да се евакуаирате възможно най-бързо - натиснете бутона за спиране и/или се опитайте да стигнете най-близкия етаж.
 • Застанете на разстояние от прозорци, стъклени витрини, железни рамки, външни врати и стени, камини, тежки и високи мебели.
 • Застанете на разстояние от тежки висящи предмети (полилеи, лампи).
 • Земетресенията могат да възникнат по всяко време на денонощието. В случай, че спите и внезапно у сетите тръда, опитайте да запазите самообладание и се придвижете до най-близкото безопасно място.

Ако сте на открито

 • Опитайте се да запазите самообладание и самоконтрол. Не хуквайте напосоки.
 • При възможност, застанете далече от високи сгради, далекопроводи, електрически стълбове, клони, електрически инсталации и трамвайни и тролейбусни мрежи.
 • Можете да влезете в жилището си само след основен преглед на сградата и проверка, направена от компетентни органи.
 • В случай, че се намирате в центъра на града (площ с концентрирано присъствие на жилищни и административни сгради, както и хора), при възможност се отдалечете от потенциално опасни сгради/падащи предмети. Падащите отломки и останки от полуразрушени сгради биха могли да застрашат Вашата безопасност.

 

Ако трусът Ви завари в обществения транспорт или зад волана

 • Опитайте се да запазите самообладание.
 • Ако сте в обществения транспорт (автобус, метро), останете по местата си, закрийте лицето и главата си изчакайте края на труса в превозното средство. Следвайте инструкциите на водача.
 • Ако сте шофьор зад волана: спрете на открито безопасно място и изчакайте в автомобила. Избягвайте мостове и тунели. Избягвайте спирането в б лизост до или под сгради, дървета, електрически мрежи и окабелявания.

Ако сте затрупвани под развалини

 • Опитайте се да запазите самообладание. Паниката може да влоши състоянието Ви.
 • Не палете кибрит и не ползвайте запалка. Използвайте фенерче.
 • Опитайте се да покриете устата у носа си с носна кърпичка или парцал.
 • Опитайте се да сигнализирате за присъствието си на спасителните екипи - използвайте свирка, фенерче.
 • Опитайте се да подадете сигнал чрез почувакен върху бетонна плоча, тръба или друг предмет в близост до Вас. Избягвайте виковете и крясъците. Запазете силите си.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар