Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за противопожарна охрана при движение на МПС

1. Всички МПС трябва да бъдат оборудвани с пожарогасители, поставени на удобно място в кабината за бързото им взимане при нужда, както и с кирка и лопата.
2. Да се излиза на работа само с изправни МПС. Не се разрешава работа с неизправни инсталации, замърсен двигател и течове на гориво от хранителната система на МПС.
3. Акумулаторите да се поддържат чисти, с добри контактни връзки и защитени с метален капак.
4. Ауспухните тръби и гърнета трябва да бъдат здрави и изправни.
5. По време на превозване на лесно-запалими течности (ЛЗТ) и гориво-смазочни материали (ГСМ), както и по време на зареждане на МПС с гориво, проверка нивото на горивото в резервоарите и др. безусловно се забранява пушене и палене на огън, а двигателите да бъдат загасени.
6. Периодично да се проверява състоянието на гумите - износеност и налягане, загряването на главините и спирачните барабани.
7. Гарирането на автомобилите да става с лице към изходите.
8. Бравите на вратите на кабините да се поддържат изправни да се отварят леко и бързо.
9. Безусловно се забранява съхранение на ЛЗТ и ГСМ в кабините на МПС.
10. Забранява се подгряване на двигателите с открит огън при ниски температури. Това да става с топла вода, топъл пясък, пара и др.
11. Пожарогасителните апарати трябва да се поддържат винаги в изправност и заредени, за да могат да бъдат използвани при нужда.
12. При възникване на запалвания и пожари по моторните превозни средства да се запазва самообладание и се пристъпи към:
- незабавно отнемане на газта, изключване контакта на двигателя и извеждане на МПС извън уличното или пътното платно;
- да се осигури МПС против само-придвижване чрез ръчна спирачка, а при наклон и с допълнително подпиране на ходовите колела;
- да се вземе пожарогасителния апарат и да започне загасяване на запалването.
Запалването може да се загаси и с помощта на навлажнени азбестови одеала, брезенти, пясък и др. Забранява се гасене с вода и пожарогасител с химическа пяна.
13. Преди да се пусне отново в експлоатация МПС претърпяло запалване, да се почисти и подсуши добре, направи преглед и приведат същите в добро техническо състояние и в добър външен вид.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар