Ръководство за ЗБУТ в сектора на фризьорските услуги

Това ръководство е разработено от Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. В него ще намерите информация за опасностите, основните рискове и препоръчителни мерки за минимизиране на риска в сектора на фризьорските услуги, както и насоки за оценка на риска.

В това ръководство ще намерите информация за опасностите, основните рискове и препоръчителни мерки за минимизиране на риска в сектора на фризьорските услуги, както и насоки за оценка на риска.

Опасности и рискове

Професионалните рискове могат да имат различни причини: поведението на фризьорите, използваните техники, организацията на работа и разположението на работното място.

Факторите (опасностите), които биха могли да представляват риск за здравето и безопасността на фризьорите, включват:

 • работа с мокри ръце,
 • използване на козметични продукти,
 • използване на остриета и остри инструменти,
 • работа на крак за дълги периоди от време,
 • работа в наведена поза за дълги периоди от време,
 • не се носят лични предпазни средства или се носят по неправилен начин,
 • неправилно прилагане на продукти (напр. концентрирани продукти, като шампоани и продукти за боядисване, не се разреждат както е посочено),
 • недостатъчно сменяне на стойката и задачите,
 • недостатъчно място за движение,
 • използване на недобре поддържано оборудване,
 • недобро осветление,
 • течения или изменения в температурата,
 • шум,
 • неподходящо съхранение (не на сухо, на хладно или на стайна температура) на продукти (напр. козметика, бутилки, спрейове, флакони, контейнери).
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар