Ръководство за организация и извършване на оценката на риска

Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска е издадена на основание чл. 17 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В нея са описани изискванията по организация и извършване на дейностите  по оценка на риска и документиране.

Задължението за извършване на оценка на риска е на работодателя, като той привлича различни специалисти, включително службата по трудова медицина, органите за безопасност и здраве и други специалисти от предприятието, както и може да бъдат използвани и други външни специалисти.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар