Оценка на риска при работа от разстояние (работа от вкъщи)

През последните месеци изискването към работодателите при възможност работният процес да се провежда в дистанционна форма, като са посочени двете форми - надомна работа и работа от разстояние.

Между двете форми има значителна разлика. Настоящите указания са предназначени за оценка на риска при работа от разстояние - накратко, това е работа, при която имаме работа с компютър.

Какво е работа от разстояние?

Съгласно Чл. 107з., ал. 1 от Кодекса на труда от 2011 г. "Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя."

На практика това е работа, която се извършва чрез използването на компютър чрез e-mail, фирмени мрежи (Интранет) и Интернет.

Как се определят правата и задълженията?

Съгласно Кодекса на труда правата и задълженията на работодателя и работещите могат да бъдат определени в колективен или индивидуален трудов договор.  По-нататък ще се спрем на индивидуалния договор. Съгласно Кодекса на труда:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

1 мнение за “Оценка на риска при работа от разстояние (работа от вкъщи)”