Анкетна карта “Напрежение – болки – предлагани подобрения”

Тази анкетна карта и инструкцията към нея е изготвена в СЗ "Промоция на здравето" на Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене (сега Национален център по обществено здраве и анализи), от колектив: З. Запранов, Б. Ценова, Цв. Моллова.

За прототип е използване анкетната карта публикувана от H. Demmer, Worksite health promotion: how to go about it, European Health Promotion Series # 4, WHO/ Europe, WKK BV (edd.), Copenhagen, Essen, 1995, 83-88.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.