Правилник № 0-39 за техническата безопасност и хигиената на труда в отделенията за физикална терапия и рехабилитация

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ

Обн. ДВ. бр.91 от 19 Ноември 1971 г.

Отменено основание - § 4, 1. от ЗР на Кодекса на труда отменя чл. 105 - ДВ, бр. 27 от 1986 г.

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият правилник се отнася за всички отделения и кабинети за физикална терапия и рехабилитация в здравните заведения от системата на Министерството на народното здраве и други ведомства.
1.2. Отделенията за физикална терапия и рехабилитация обхващат електросветолечебен сектор, инхалационен сектор, кинезитерапевтичен сектор (лечебна физкултура, лечебен масаж, трудова терапия), водолечебен сектор и физиопрофилактична площадка, лечебен плаж и кабинет за функционална диагностика и обучение във всекидневната трудова дейност според капацитета и профила на заведението.
1.3. За провеждане на различните видове физикално и рехабилитационно лечение се осигуряват отделни помещения.

За да видите пълното съдържание на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.