Разпореждане № 93 от 21 октомври 2005 г. относно реда, задълженията, отговорностите и документирането на изпълнението на процедурите по влизането в затворени пространства на кораби

За привеждане в изпълнение на предвидени в циркуляр MSC/Circ.744 на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация и с цел опазване живота и здравето на хората, на основание чл.362 от Кодекса на търговското корабоплаване

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

С настоящото се определя реда, задълженията, отговорностите и документирането на изпълнението на процедурите по влизането в затворени пространства.
Забранявам влизане в затворени пространства на кораби плаващи под българско знаме без да бъде изпълнена настоящата процедура или без да има издаден документ от орган/организация упълномощена да извършва оценка на атмосферата в затворени пространства.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате