Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 5 от 1 април 2017 г.

Обн. ДВ, бр. 30 от 11 април 2017 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“
ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
BAS QR 2, версия 7, ревизия 5 от 1 април 2017 г.
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Процедурата за акредитация (процедура) е разработена на основание Закона за националната акредитация на органи за оценка на съответствието (ЗНАООС) и БДС EN ISO/IEC 17011:2006.
Изпълнението на процедурата гарантира извършване на акредитацията при спазване принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност, недопускане на конкуренция и опазване на производствената и търговската тайна.
Този документ се прилага за всички ООС, включително медицински лаборатории и проверяващи по околна среда, извършващи дейност както в регулирани, така и в нерегулирани области и които са акредитирани или желаят да се акредитират.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате