През 1976 г. в италианското градче Севезо, което се намира до Милано, става залпово изпускане на 2 кг диоксин в атмосферата в резултат на нарушение на технологичния режим.

Образува се облак с размери около 9 км, който се спуска ниско над градчето.

Замърсени са над 1500 хектара от територията на местността, която е гъсто населена. Градът бил необитаем 16 месеца след аварията. Няколко хиляди семейства са евакуирани.

Възникването на подобна авария и наличието на различни стандарти по отношение на контрола върху предприятия, използващи или съхраняващи опасни вещества в страните членки на Европейската общност са основната причина Европейската комисия да предложи Директива за контрол на опасностите от големи промишлени аварии.

На 24 юни 1982 г. е приета първата Директива 82/501/ЕЕС – известна като Севезо I Директива (Council Directive 82/501/EEC on the major-accident hazards of certain industrial activities, OJ No L 230 of 5 August 1982).

Вашият коментар