SEVESO III

През 1976 г. в италианското градче Севезо, което се намира до Милано, става залпово изпускане на 2 кг диоксин в атмосферата в резултат на нарушение на технологичния режим.

Образува се облак с размери около 9 км, който се спуска ниско над градчето.

Замърсени са над 1500 хектара от територията на местността, която е гъсто населена. Градът бил необитаем 16 месеца след аварията. Няколко хиляди семейства са евакуирани.

Възникването на подобна авария и наличието на различни стандарти по отношение на контрола върху предприятия, използващи или съхраняващи опасни вещества в страните членки на Европейската общност са основната причина Европейската комисия да предложи Директива за контрол на опасностите от големи промишлени аварии.

На 24 юни 1982 г. е приета първата Директива 82/501/ЕЕС – известна като Севезо I Директива (Council Directive 82/501/EEC on the major-accident hazards of certain industrial activities, OJ No L 230 of 5 August 1982).

Тази информяция е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар