Информационен лист за безопасност

  • Съдържание на информационния лист за безопасност
  • Кога има задължение за предоставяне на информационен лист за безопасност.
  • Чек-лист за проверка на информационен лист за безопасност ИЗТЕГЛЕТЕ
    Бележка 1: За използване на пълната функционалност на чек-листа е необходимо да разполагате с Adobe Reader. Ако се използва само чрез разпечатване, може да се използва и друг четец.
    Бележка 2: В чек-листа все още съществува алтернатива за смеси с рискови фрази и символи - същото е валидно до 1 юни 2017 г. и то само, ако смесите са пуснати на пазара преди 1 юни 2015 г.
  • Ръководство за съставяне на информационен лист за безопасност - Версия 3.1. / Ноември 2015 -  ИЗТЕГЛЕТЕ
  • Ръководство относно информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция, Европейска агенция по химикали, 2016 г  - ИЗТЕГЛЕТЕ

Какво да направя, ако информационния лист за безопасност не е актуален или липсва информация?

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент