Нормативна база за опасни химични вещества и смеси и химични агенти

Основно европейско законодателство

Вижте Ръководство "Регламенти за безопасност при използване на химикали в бизнеса" (отваря се pdf документ в нов прозорец)

 

Регламент CLP ((ЕО) № 1272/2008) на ЕП и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смесPDFEUR-LEX
Регламент REACH ((ЕО) № 1907/2006) относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалиPDFEUR-LEX
Регламент (ЕС) 2015/830 за изменение на Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) (регламентира съдържанието на информационния лист за безопасност)PDF
Регламент (ЕС) № 649/2012 на ЕП и на Съвета от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на опасни химикалиPDFEUR-LEX
Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоцидPDFEUR-LEX
Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно детергентитеPDFEUR-LEX
Общ доклад относно REACHPDFEUR-LEX

 


Българско законодателство

Безопасна работа

Този материал е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар