Класификация на опасните химични вещества и смеси

Кой класифицира химикалите?

Отговорност за класифицирането на веществата и смесите носят доставчиците. Това обикновено са производителя, формулатора или дистрибутора.

Формулаторите са потребители надолу по веригата, които произвеждат смеси и обикновено ги предлагат по-надолу по веригата на доставки или директно на потребителите. Те смесват вещества и/или смеси, като по време на процеса не произтича химична реакция. Такива смеси, например, са боите, лепилата, козметичните продукти, смазките, почистващите препарати и диагностичните комплекти.

Доставчиците извършват класификация в съответствие с правилата, предвидени в регламента CLP. Това се нарича самостоятелна класификация.
Понякога класификацията се договаря от независими експерти на европейско ниво. Това се нарича хармонизирана класификация и тя е задължителна за прилагане.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент