Класификация на опасните химични вещества и смеси

Кой класифицира химикалите?

Отговорност за класифицирането на веществата и смесите носят доставчиците. Това обикновено са производителя, формулатора или дистрибутора.

Формулаторите са потребители надолу по веригата, които произвеждат смеси и обикновено ги предлагат по-надолу по веригата на доставки или директно на потребителите. Те смесват вещества и/или смеси, като по време на процеса не произтича химична реакция. Такива смеси, например, са боите, лепилата, козметичните продукти, смазките, почистващите препарати и диагностичните комплекти.

Доставчиците извършват класификация в съответствие с правилата, предвидени в регламента CLP. Това се нарича самостоятелна класификация.
Понякога класификацията се договаря от независими експерти на европейско ниво. Това се нарича хармонизирана класификация и тя е задължителна за прилагане.

Пълната статия е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ