Обучение по ЗБУТ за напреднали – 3-4.11.2022 г.

Всички места са заети!

Тази година сме избрали темите, като имаме предвид нашия одиторски и консултантски опит и наблюдения през последните години по отношение на затруднения или пропуски, които се допускат в организацията и изпълнението на дейностите. Подготвихме и практическа задача - изненада, която се надявам да ви хареса.

Обучението е предназначено за специалисти с опит:

 • длъжностни лица по безопасност и здраве при работа
 • ръководители;
 • представители от Комитетите и Групите по условия на труд;
 • специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.
Дата на провеждане: 3-4.11.2022 г.
Място на провеждане: гр. София, бул. "Кн. Мария Луиза" 92, ет. 5
Продължителност: 3 ноември: 10.00 - 16.30 ч.
4 ноевмри: 9.00 - 15.30 ч.
Общо: 14 учебни часа
Лектори: д-р инж. Деяна Илиева, д-р София Евстатиева, дм
Програма Първи ден

 • Модул 1 Практическа задача, част I
 • Модул 2 Актуални промени в нормативната база по ЗБУТ.
 • Модул 3 Инструктажи и обучения в дълбочина
 • Модул 4 Добри практики при създаване на инструкции за безопасна работа
 • Модул 5 Актуални стандарти за ръкавици и какво значение имат за нас. Практическа задача - избор на ЛПС и бюджет.
 • Модул 6 Как да изпълним предписание за трудоустрояване на същото работно място

Втори ден

 • Модул 1 Практическа задача (теми от първия ден).
 • Модул 2  Практическа задача –  част II
 • Модул 3 Безопасна експлоатация на електрокари и мотокари
 • Модул 4 Почти инциденти и добри наблюдения - фирмени практики
 • Модул 5 Насърчаване на здравето - идеи
 • Тест

ИЗТЕГЛИ ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Сертификат Всеки участник получава сертификат за преминато периодично обучение по здраве и безопасност при работа съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
Цена Редовна цена: 195 лв. без ДДС (цена с ДДС: 234 лв.)

Цена с отстъпка: 180 лв. без ДДС (цена с ДДС: 216 лв.)

Отстъпка ползват:
- Абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА, заплатили годишен абонамент на регулярна цена.
- участници в предишни наши платени обучения;
- при двама или повече участници от фирма.

Цената включва: лекции, обучителни материали, кафе паузи, минерална вода, обяд, индивидуални консултации с лекторите, сертификат за преминато обучение.

Всички места са заети!

Вашият коментар