Въпросник на ИТ “Територия на предприятието. Пътища и маршрути.”

Този въпросник се отнася до изисквания, свързани с достъпа до площадката на предприятието, аварийни изходи и пътища за придвижване. Основните изисквания са в Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

9 мнения за “Въпросник на ИТ “Територия на предприятието. Пътища и маршрути.””

 1. Вашият казус се регулира с
  НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната
  организация и безопасността на движението при
  извършване на строителни и монтажни работи по
  пътищата и улиците

 2. Здравейте Колеги. Беше ми интересно да попитам. Имам следната ситуация:

  На наш обект, макар че ще минат буквално над 2000 камиона за 10 дни, по камион на всеки +/- 15 минути, няма да запушваме общински пътища, нито ще блокираме достъпи, трябва ли според вас да искаме разрешителни от КАТ и съответната община (отцепки на пътя), ако всички наши дейности се извършват на територията на проекта (маневри, паркинг, и т.н). Реално през общинските пътища само ще влизаме на сайта.
  Благодаря предварително!

  • Здравейте,
   трябва да имате Удостоверение за насочване на транспортните средства, издадено от Общината, т.е. всеки камион трябва да си има маршрутен лист, в който е посочено откъде ще минава МПСто. Ако към проекта има план за временна организация, този план се съгласува с КАТ и се прилага с протокол, но след като няма да затваряте улици вероятно нямате такъв и не Ви е нужен. Задължително трябва да почистите гумите на камионите при излизане от обекта, защото ако замърсите улицата, ще Ви глобят.

  • Здравейте!
   И моят опит показва,че е необходимо уведомяване и съгласуване на движението – план за временна организация на движението. Те ще преценят дали ще поставят КАТ кола, която в случай на необходимост да регулира движението,защото може да има протести за затрудняване на движението.

  • Колегата Станислав Павлов специално се обади, прекъсвайки за малко почивката си, за да ни каже, че при всички случаи е необходимо да се направи съгласуване с общината. Важно е и коя е общината, защото например в София има много рестрикции и изисквания.
   Други колеги също се включиха, като ми писаха.

   Г-жа Янакиева:

   Всяка община има собствени наредби относно ползване на общински пътища, като някои изискват разрешение за транспортиране, срещу което се заплаща и такса за последващ ремонт на пътя.
   Най-резонно според мен е да отправят въпроса си към съответната общинска администрация.
   Освен това, би следвало за проекта да има и част Организация на движението и План по здраве и безопасност, която да се съгласува като част от проектната документация.

   Г-н Георгиев:

   Аз бих уведомил съответна общинска администрация и КАТ , за да покажа ангажираност и гражданско самосъзнание. Ако е необходимо разрешение то тези структури ще трябва да ви предупредят, да го поискате официално. Това е мое мнение.

   Г-н Димов:

   Без да е уточнено дали става въпрос за изпълнение на инвестизионно намерение (строителни дейности) или друг тип товароразтоварна дейност (например износ/внос на продукция), както и липса на информация за локацията където ще се извършва (Община), моето мнение е следното;
   – Поради извънредното натоварване на пътната мрежа, в ясно изразен туристически сезон за нашата страна (особено със зачестилите ПТП-та), задължително трябва да се уведоми съответната Община под формата на запитване за издаване на становище за предприемане на мерки (Общината ще изрази мнение необходимо ли ще е или не), като ако става въпрос за строителни дейности то това би следвало да бъде част от проектната документация, където са упоменати и различните етапи и съответните План за организация на движението и плана по ЗБУТ (като естествено Плана за движението ърябва да се съгласува и с КАТ).
   – Пру условие че става дума за извънредно приемане/изнасяне на продукция/суровина – би било удачно Дружеството да има изграден ред на товарните автомобили (time-slot – предварителни часове за товарене/ разтоварване на стока/суровина) за да се избегне задръстването, което ще доведе до неправомерен временен престой подлежащ на санкциониране;
   – При строителство – ако стаа въпрос за износ/внос на строителни и инертни материали – почистване на автомобилите при излизане от обекта – в противен случай наказания за замърсяване.
   Като обобщение – при всяко действие, без значение от целта му (строеж, поставяне на реклами и т.н) водещо до отклонение от обичайната обстановка в дадено населено място, задължително като добра практика е да се уведомяват Общинските служби с изкане за становище.

   Г-н Крилчев:

   Като добра практика се уведомява общината, в района в който се работи и КАТ но пак казвам не е задължително. КАТ ги интересува дали МПС са изправни, товара , който возят е обезопасен като при насипни материали трябва да бъде покрит и не се създават условия за затрудняване на движението или предпоставки за ПТП. Не е необходимо да има отцепления и т.н. Друг обаче е въпроса когато се вози извънгабаритен товар. Там нещата са по – различни. Има си процедура за транспорт на такъв товар.

   Благодаря за ангажираността на всички отзовали се колеги, страхотни сте!

  • Здравейте г-н Атанасов,
   Ако обекта попада в зони с ограничен достъп ( примерно в София – Зона “Център”; Зона “Първа” ) се изисква документ за достъп в зоната – издава се от Общината. Превозвачите трябва да приложат към молбата документ ( договор или др. ) показващ нуждата от необходимост за достъп и талоните на автомобилите – за издаване на пропуските. Не се изисква никакъв допълнителен документ при липса на такива зони или пътни ограничения за товарни автомобили.
   За да нямате проблеми с КАТ, организираите входящия поток от автомобили. 200 автомобила на ден са много и изчакващите ще задръстят подхода към обекта. Съветвам Ви да организирате буферни паркинги за изчакване и/или да увеличите КПП на обекта. Успех в начинанието !