Въпросник на ИТ “Поддръжка на работното оборудване. Ремонт и въвеждане в експолатация след ремонт.”

Очаквано в този въпросник основен източник на изисквания е Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, но има и въпроси, които са по-скоро за проверка на производители - от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините.

Такива, например, са въпросите свързани със съдържанието на инструкцията за експлоатация или за опасните зони.

Още за изискванията относно организацията на безопасната работа с машини и оборудване може да научите от видеозаписа от безплатни обучения за абонати през 2020 г. Видеото можете да гледате на следната страница: https://zbut.eu/biblioteka/guides/video-obuchenie-zbut/.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар