Протокол за проверка на повдигателно съоръжение от отговорното лице

Нормативно основание: чл. 56, ал. 1, т. 5 и чл. 56, ал. 2, т. 5 на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.

Чл. 56. (1) Отговорните лица за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 6 са длъжни:
......
5. да извършват и документират най-малко веднъж на 3 месеца проверка за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения, която включва:
а) външен преглед на повдигателните съоръжения;
б) наличието на персонал с необходимата правоспособност и/или квалификация;
в) съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация, поддържане и ремонт на повдигателните съоръжения с изискванията на наредбата;
г) наличието и правилното водене на документацията, която съгласно наредбата трябва да се води и съхранява в предприятието;
д) регистрирани ли са повдигателните съоръжения и извършени ли са им техническите прегледи.

Чл. 56. (2) Отговорните лица за безопасната експлоатация на подвижните работни площадки са длъжни:
........
5. да извършват и документират най-малко веднъж на 3 месеца проверка за безопасната експлоатация на подвижните работни площадки, която включва:
а) външен преглед на подвижните работни площадки;
б) наличието на персонал с необходимата правоспособност и/или квалификация;
в) съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация, поддържане и ремонт на подвижните работни площадки с изискванията на наредбата;
г) наличието и правилното водене на документацията, която съгласно наредбата трябва да се води и съхранява в предприятието;
д) регистрирани ли са подвижните работни площадки и извършени ли са им техническите прегледи.

В наредбата не е поставено изискване за конкретно съдържание на документа.

Подготвили сме два образеца:

  1. Първият е по-общ и приложим за всички повдигателни съоръжения, за които се изискват посочените проверки.
  2. Вторият е по-подробен и е приложим за кранове, телфери и подвижни работни площадки.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар