Въпросници за инспектиране при използване на строителни скелета и подемници

podemniciНастоящото методическо помагало е предназначено да подпомага инспекторите по труда при инспектирането по осигуряване на безопасност при използване на строителни скелета, товарни подемници, лични предпазни средства и специално работно облекло при строително-монтажни работи.

В раздела “Информационна част” е включена информация за устройството, основните опасности и главните технически и организационни мерки за осигуряване безопасни условия на труд с товарни строителни подемници и скелета.

Разгледани са и въпроси, свързани с употребата на необходимите ЛПС и СРО, както и основните изисквания по хигиената на труда и трудовоправните отношения.

Разделът “Инспекционна част” съдържа въпросници, подпомагащи инспектирането. В отделно приложение са изброени нормативните актове, свързани с темата.

Помагалото е подготвено от работна група: инж.П. Панайотов, инж. М. Дечев, инж. Б. Бечев, инж. В. Кацарски, инж. Ал. Борисов, д-р Д. Христова, експерти в ИА “ГИТ”.

Помагалото е разгледано и прието от Експертна група към Дирекция “Методология на инспектирането” при ИА”ГИТ” на заседание проведено на 29.08.2000г.

Бърз преглед  и линк за изтегляне


За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар