Означаване на тръбопроводи – маркировки и цветово кодиране

Тръбите са лесен и икономичен начин за придвижване на течности навсякъде, където трябва да отидат. В повечето случаи обаче е невъзможно да се знае съдържанието на тръбата (или опасностите, които те представляват) от външния й вид.

За да функционира съоръжението ефективно и безопасно, той се нуждае от бърз и надежден начин, по който работниците да идентифицират съдържанието на тръбите и потенциалните опасности.

Какви са предимствата на маркираните и цветово кодирани тръби?

  • Запазване на човешки животи - немаркираните тръби и вентили могат да застрашат служителите, изпълнителите и аварийните екипи.
  • Намаляване на разходите - Добре идентифицираните тръби могат да помогнат за избягване на скъпи грешки
  • Увеличаване на производителността - добре идентифицираните тръби незабавно информират служителите кога и къде е необходимо да се действа.
  • Увеличаване на ефективността - идентифицираните тръби повишават ефективността на екипите за поддръжка и външните изпълнители
  • Увеличаване на съответствието с изискванията - идентифицираните тръби увеличават скоростта на разпознаване на съдържанието на тръбите и спазването на националните или фирмените стандарти.

Видове означения

Означенията на тръбопроводите могат да бъдат:

  • оцветяване - по групи протичащи вещества
  • сигнални пръстени - за означаване на най-важните свойства
  • маркировъчни табели и надписи за точно означаване на протичащото вещество, неговите параметри и посоката на движение
  • предупредителни знаци - за означаване на основните видове опасности.

Тези означения могат да бъдат прилагани в различни комбинации.

Какво казва нормативната база

Минимални изисквания за маркировка

Минималните изискванията за обозначаване на тръбопроводи са посочени в Приложение № 3 на Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Съгласно тази наредба видимите тръби, съдържащи или транспортиращи опасни вещества и смеси, се обозначават със съответните пиктограми за опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар