Актуализирано резюме на стандарт EN 371-1:2016 – ръкавици за химическа защита

С оглед да има само актуална информация тук, актуализирахме резюмето на стандарта за защитни ръкавици срещу опасни химични продукти, като публикувахме повече информация относно класификацията и актуалните маркировки.

Вижте статията на следния линк: EN 374-1: 2016. Ръкавици за защита от химикали

Обръщаме внимание, че EN ISO 374-1:2016 Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания към характеристиките за химични опасности влезе в сила като хармонизиран стандарт в Европейския съюз на 21.4.2018 г. и вече е крайно недопустимо на пазара да се предлагат ръкавици с маркировка по отменения стандарт EN 374-1:2003.

На практика това означава, че се предлагат лични предпазни средства, за които няма няма доказателства за съответствие с изискванията на ЕС за ЛПС.

Примери за маркировки по отменени стандарти.
Ако ви предлагат, не закупувайте такива ръкавици!
Пример за актуална маркировка*
(буквите под пиктограмата ще се различават в зависимост от вида защита и могат да бъдат една, три или шест - вижте повече в статията с резюмето на стандарта).
Стари маркировкиа на ръкавици за химическа защитаРъкавица за химическа защита

* В интерес на истината най-актуалните изисквания за маркировка казват, че надписът над пиктограмата за химическа защита вече трябва да съдържа само номера на стандарта без годината на издаване, т.е. вместо EN ISO 374-1:2016/Type A трябва да бъде EN ISO 374-1/Type A, но това не променя презумпцията за съответствие с изискванията на стандарта.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар