Обучение по ЗБУТ за напреднали – 9-10.02.2023 г.

Всички места са заети

Тази година ще обърнем внимание на химията, но чрез другите ни теми ще дадем повод на нашите участници да си поговорим и за работа на височина, безопасност на оборудването,  товаро-разтоварни работи, специфични условия на труд и измервания на работната среда.

Двете класически теми също са на линия - за актуалните промени в нормативната база и инструктажите.

Отново имаме и специален гост-лектор. Издействахме си възможността да влезем в "кухнята" на един орган за контрол. След като видяхме  г-жа Анелия Василева от орган за контрол "Мобил Лаб" в действие, сме убедени, че ще ни каже доста интересни неща. Аз съм си подготвила въпроси, направете го и вие :)

Годишните абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ползват 10% отстъпка!

Обучението е предназначено за специалисти с опит:

 • длъжностни лица по безопасност и здраве при работа
 • ръководители;
 • представители от Комитетите и Групите по условия на труд;
 • специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.

ИЗТЕГЛИ ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Дата на провеждане: 9-10.02.2023 г.
Място на провеждане: гр. София, бул. "Кн. Мария Луиза" 92, ет. 5
Продължителност: 9 февруари: 10.00 - 16.30 ч.
10 февруари: 9.00 - 15.30 ч.
Общо: 14 учебни часа
Лектори: д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм; Анелия Василева
Програма Първи ден

 • Модул 1 Уводна практическа задача
 • Модул 2 Актуални промени в нормативната база по ЗБУТ.
 • Модул 3 Инструктажи - казуси. Практическа задача.
 • Модул 4 Безопасна работа с химични агенти - оценка на риска, комбинирано въздействие. Методика за оценка на риска при експозиция на химични агенти. Опростена методика за оценка на риска от инциденти, пожари и експлозии, свързани с опасни химични агенти. 

Втори ден

 • Модул 1 Практическа задача (теми от първия ден).
 • Модул 2 За измерванията на фактори на работната среда от „кухнята“
 • Модул 3 Съхранение на опасни химични вещества и смеси
 • Модул 4 Примери за трудови злополуки и установени нарушения (работа на височина, механични опасности, товаро-разтоварни работи)
 • Модул 5 Задължения на работодателя при специфични условия на труд – безплатна храна, допълнителен платен годишен отпуск, намалено работно време.
 • Тест

ИЗТЕГЛИ ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Сертификат Всеки участник получава сертификат за преминато периодично обучение по здраве и безопасност при работа съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
Цена Редовна цена: 216 лв. без ДДС (цена с ДДС: 259,20 лв.)

Цена с отстъпка: 194 лв. без ДДС (цена с ДДС: 232,80 лв.)

Отстъпка ползват:
- Абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА, заплатили годишен абонамент на регулярна цена.
- участници в предишни наши платени обучения;

Цената включва: лекции, обучителни материали на хартия и електронен носител, 3 кафе паузи, минерална вода, 2 обяда,  индивидуални консултации с лекторите, сертификат за преминато обучение.

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Всички места са заети

Вашият коментар

2 мнения за “Обучение по ЗБУТ за напреднали – местата са заети”