Обучение по ЗБУТ за напреднали – 27-28.07.2023 г., Варна

Тази година обръщаме внимание на химията, но чрез другите ни теми ще дадем повод на нашите участници да си поговорим и за работа на височина, безопасност на оборудването,  товаро-разтоварни работи, специфични условия на труд и измервания на работната среда.

Двете класически теми също са на линия - за актуалните промени в нормативната база и инструктажите.

Отново имаме и специален гост-лектор -   г-жа Анелия Василева от орган за контрол "Мобил Лаб"

Годишните абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ползват 10% отстъпка!

Обучението е предназначено за специалисти с опит:

 • длъжностни лица по безопасност и здраве при работа
 • ръководители;
 • представители от Комитетите и Групите по условия на труд;
 • специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.

ИЗТЕГЛИ ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Дата на провеждане:27-28.07.2023 г.
Място на провеждане:гр. Варна, Факултет по дентална медицина, МУ - Варна
Продължителност:27 юли: 10.00 - 16.30 ч.
28 юли: 9.00 - 15.30 ч.
Общо: 14 учебни часа
Лектори:д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм; Анелия Василева
ПрограмаПърви ден

 • Модул 1 Уводна практическа задача
 • Модул 2 Актуални промени в нормативната база по ЗБУТ.
 • Модул 3 Инструктажи - казуси. Практическа задача.
 • Модул 4 Безопасна работа с химични агенти - оценка на риска, комбинирано въздействие. Методика за оценка на риска при експозиция на химични агенти. Опростена методика за оценка на риска от инциденти, пожари и експлозии, свързани с опасни химични агенти. 

Втори ден

 • Модул 1 Практическа задача (теми от първия ден).
 • Модул 2 За измерванията на фактори на работната среда от „кухнята“
 • Модул 3 Съхранение на опасни химични вещества и смеси
 • Модул 4 Примери за трудови злополуки и установени нарушения (работа на височина, механични опасности, товаро-разтоварни работи)
 • Модул 5 Задължения на работодателя при специфични условия на труд – безплатна храна, допълнителен платен годишен отпуск, намалено работно време.
 • Тест

ИЗТЕГЛИ ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

СертификатВсеки участник получава сертификат за преминато периодично обучение по здраве и безопасност при работа съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
ЦенаРедовна цена: 216 лв. без ДДС (цена с ДДС: 259,20 лв.)

Цена с отстъпка: 194 лв. без ДДС (цена с ДДС: 232,80 лв.)  

Отстъпка ползват:
- Абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА, заплатили годишен абонамент.

Цената включва: лекции, обучителни материали на хартия и електронен носител, 3 кафе паузи, минерална вода, 2 обяда,  индивидуални консултации с лекторите, сертификат за преминато обучение.