Нови изисквания за съдържание на информационните листове за безопасност

В секцията "Опасни химични вещества и смеси", в темата за информационните листове за безопасност качихме актуалното ръководство на Европейската агенция по химикали за съставяне на информационни листове за безопасност от декември 2020 г..

Ръководството е полезно не само за тези, които имат ангажименти за съставяне на нов информационен лист, но и за всеки, който има задължения, свързани с организация на безопасната работа или съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Това е така, защото от 1 януари 2021 г. започна да се прилага Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). В посоченото приложение са изискванията за съдържание на информационния лист за безопасност, т.е. имаме нови елементи.

Съгласно член 2 на Регламент (ЕС) 2020/878 информационните листове за безопасност, които не съответстват на приложението, могат да продължат да се предоставят до 31 декември 2022 г.

С какво са свързани измененията?

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар