Ново: колекция книги в областта на здравословни и безопасни условия на труд

Вече имаме специализирана страница, в която ще намерите български и чуждоезични книги в областта на здравословни и безопасни условия на труд.

В момента в страницата ще намерите 14 книги на български език - повечето стари, но все още с някои текстовете в тях, които са актуални:

 • Оценка и управление на риска на работното място и околната среда
 • Осигуряване и управление на здравето и безопасността при работа
 • Безопасни условия на труд и екология. Учебник за всички специалности в Колеж по телекомуникации и пощи
 • Процедура за оценка на работните места, оценка и управление на професионалния риск
 • Здравословни и безопасни условия на труд - електронен курс за обучение по всички професии
 • Методически указания за системи за управление на безопасността и здравето при работа ILO-OSH 2001
 • Ръководство за ръчна работа с тежести
 • Азбука на оцеляването - ръководство при бедствия, аварии, катастрофи
 • Наръчник по техническа безопасност на труда при производството на керамични строителни материали
 • Безопасност при производството на химични влакна
 • Ръководство на изкопчията
 • Наръчник за летеца за полети в есенно-зимни условия
 • Правилник за експлоатация на безиностанциите от системата на "Петрол" АД
 • Инструкция за организацията на противопожарната охрана и противопожарните мерки в обектите на търговския флот на Народна република България

Книги на английски език

В новата ни страница ще намерите и (засега) 7 книги на английски език:

 • Guidance for the beginning OHS professional - George Robotham
 • Safety For The Leader and Manager - from Compliance to Excellence. Lawrence H. “Chip” Dawson
 • Introduction to Health and Safety in Construction. Second Edition. Phil Hughes, Ed Ferrett.
 • Introduction to Health and Safety at Work.The Handbook for the NEBOSH National General Certificate. Fourth Edition. Phil Hughes, Ed Ferrett.
 • Safety at Work.Seventh Edition. John Ridley and John Channing
 • The A-Z Of Health And Safety. Jeremy Stranks
 • Ergonomics in Computerized Offices

Ако имате такива сканирани книги, ще се радвам да ги споделите с нас и колегите.

ЛИНК КЪМ СТРАНИЦАТА С КНИГИ

Вашият коментар