Актуализирахме образеца на списък на работещите с канцерогени и мутагени

Публикувахме нов образец на списък на работещите с канцерогени и мутагени, който можете да използвате за подготвяне и подаване на информацията в ИТ и РЗИ - линк.

Съгласно чл. 21 на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа  работодателят е задължен да изготви списък на работещите, при които резултатите от оценката на риска показват риск за здравето и безопасността (няма значение дали е минизиран или приемлив).

Ежегодно до 31 март този списък трябва да се актуализира и да бъде изпратен в териториалната дирекция "Инспекция по труда" и съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира предприятието.

Измененията на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа, обнародвани в брой 5 на Държавен вестник от 17.1.2020 г. поставиха нови изисквания към съдържанието на списъка.

До измененията той трябваше да съдържа ограничена информация, а друга доста по-обширна, посочена в чл. 18, ал. 1 трябваше да може да се предостави при поискване. Сега всичко се подава като задължение.

Наредбата не дава конкретен образец на списъка, който трябва да се подготви, но описва подробно с какво съдържание трябва да бъде.

В тази връзка подготвихме нов образец на списък на работещите с канцерогени и мутагени, който можете да използвате за подготвяне и подаване на информацията в ИТ и РЗИ - линк към образеца.

Вашият коментар