Oпасни химични вещества и смеси – нормативна база

Основно европейско законодателство

Вижте Ръководство "Регламенти за безопасност при използване на химикали в бизнеса" (отваря се pdf документ в нов прозорец)

 

Регламент CLP ((ЕО) № 1272/2008) на ЕП и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смесPDFEUR-LEX
Регламент REACH ((ЕО) № 1907/2006) относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалиPDFEUR-LEX
Регламент (ЕС) 2015/830 за изменение на Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) (регламентира съдържанието на информационния лист за безопасност)PDF
Регламент (ЕС) № 649/2012 на ЕП и на Съвета от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на опасни химикалиPDFEUR-LEX
Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоцидPDFEUR-LEX
Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно детергентитеPDFEUR-LEX
Общ доклад относно REACHPDFEUR-LEX

 


Българско законодателство

Безопасна работа

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.