Заповед № РД-288 от 3 април 2012 г. за утвърждаване на формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на ОХВС

Отменена със Заповед № РД-184 от 19.03.2021 г.

Министерство на околната среда и водите

ЗАПОВЕД

№ РД-288
София, 03.04.2013 г.

На основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за задминитрацията във връзка с чл. 10 и § 3 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., обн. ДВ, бр. 43 от 7.6.2011 г.),

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.