Заповед No 232 от 20.06.2006 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука

Издадена от управителя на Националния осигурителен институт
обн., ДВ, бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 01.07.2006 г.

Отменена със Заповед № 1016-40-1269 от 26 ноември 2021 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука (Обр. 0-11/2022/НОИ)

На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (ДВ, бр. 6 от 2000 г.) нареждам:

1. Считано от 1 юли 2006 г. утвърждавам образец на Декларация за трудова злополука (Обр. О-11/2006/НОИ) съгласно приложението.

2. Отменям образец на декларация за трудова злополука, утвърдена със заповед No 405 от 29.12.2001 г.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.