Заповед № 1016-40-1269 от 26 ноември 2021 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука (Обр. 0-11/2022/НОИ)

Издадена от Националния осигурителен институт
Обн. ДВ. бр.102 от 7 Декември 2021г.

ВАЖНО: Новият формуляр влиза в сила от 01.01.2022 г. Това не е посочено в заповедта, но благодарение на наши абонати, тя достигна до нас и до вас. Ето това е общност, в която всички си помагаме, благодаря им!

На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки нареждам:

1. Утвърждавам образец на Декларация за трудова злополука (Обр. 0-11/2022/НОИ) съгласно приложението.
2. Отменям образец на Декларация за трудова злополука, утвърдена със Заповед № 232 от 20.06.2006 г. (ДВ, бр. 53 от 2006 г.).

Управител:
Ив. Иванов

 

За изтегляне на декларацията в Word формат е необходимо да влезеш или да се абонираш.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар