COVID-19: Ваксинирани срещу COVID-19 служители може да не носят маска за лице на работните си места

Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г. бе допълнена със Заповед РД-01-555/ 06.07.2021, съгласно която:

Работодателите, органите по назначаване и физическите юридическите лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, може да допуснат изключение от изискването за носене на защитна маска за работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19.

Заповедта влиза в сила от 7 юли.

Важно е да се отбележи, че заповедта допуска изключение от носенето на маски само за ваксинираните, но не и за преболедувалите лица. Това би могло да бъде предпоставка за негодувание на работниците, ако работодателят реши да се възползва от тази заповед на министъра.

Също така, все още официалната информация на Европейската агенция по лекарствата относно възможността за разпространение на вируса от ваксинирани лица е следната:

Вижте актуалния текст на заповед № РД-01-373/27.05.2021 г.

Вашият коментар

1 мнение за “COVID-19: Ваксинирани срещу COVID-19 служители може да не носят маска за лице на работните си места”

  1. Тъй като получихме запитване от наш абонат относно правилното прилагане на посочената в заповедта възможност, то ето и нашия отговор:

    Тъй като в заповедта е посочено, че може, а не че е задължително ваксинираните работещи да бъдат без маски, то за целта е препоръчително да има официално решение на работодателя, което да бъде изразено чрез заповед.
    В заповедта може да се посочат условията, при които това се допуска – представяне на сертификат. Би могло да се изиска сертификатът (или негово копие) да е постоянно на разположение, така че при желание клиент или проверяващ от РЗИ да го види.
    Би могло в това решение/заповед да се посочи, че в магазина трябва да се постави информационен надпис, че всички работещи са ваксинирани или че работещите, които са без маска, са ваксинирани.