Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 9 Август 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този закон урежда:
1. забраната за разработване, производство, натрупване и употреба на химическото оръжие;
2. условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори, които са предмет на международен контрол в съответствие с Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическото оръжие и за неговото унищожаване.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.