Споразумение за здравословни условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, съдържащи кристален силициев диоксид

(1) Като имат предвид, че кристалният силициев диоксид е широко разпространен в природата и съставлява приблизително 12 % от земната кора. Кристалният силициев диоксид се съдържа в естествен вид в няколко други минерали и минерални продукти.

(2) Като имат предвид, че промишлеността използва големи количества от две от кристалните форми на силициевия диоксид – кварц и кристобалит. И двете се търгуват във вид на пясък, който е зърнест материал или на брашно, съдържащо частици пофини от 0.1 милиметра.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.