Образец на регистър на трудовите злополуки

Нормативно основание: чл. 14. (1) на Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Осигурителят/предприятието ползвател поддържа регистър на трудовите злополуки, в който се вписват:
1. номерът и датата на декларацията за трудова злополука;
2. входящият номер на декларацията в териториалното поделение на НОИ;
3. трите имена и ЕГН (ЛНЧ за чужд гражданин) на пострадалия;
4. мястото и времето на злополуката;
5. номерът и датата на разпореждането на териториалното поделение на НОИ за приемане или за неприемане на злополуката за трудова;
6. последиците от злополуката (временна неработоспособност, временно намалена работоспособност, инвалидност или смърт);
7. броят на дните (календарни и работни) от злополуката.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

3 мнения за “Образец на регистър на трудовите злополуки”

 1. Здравейте! Не намирам информация относно „Разработване на процедури за докладване на почти инциденти“. Кога и как трябва да се докладват?

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Стойчева,
   Наистина нямаме все още такова ръководство. Ще имам предвид Вашето запитване. Ще трябва време за разработването, тъй като не бих искала да подходя към такава процедура само от гледна точка на изискванията на ISO 45001, а да има и добри практики.

   Отговор