ДВ, бр. 68 от 04.09.2015 г. Наредба № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в МВР

В това известие:

Промени, които не изискват действие.

В брой 68 на ДВ от 4.9.2015 г.  бе публикувана НАРЕДБА № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи.

С наредбата се определят:
1. структурите, чиито служители изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, видът на униформеното облекло, редът за предоставянето, носенето и сроковете за ползването му, както и другите принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР и са свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители;
2. структурите, чиито служители, полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението изпълняват служебните си задължения в работно облекло за служебно ползване, видът на работното облекло, редът за носенето и сроковете за ползването му;
3. видът и моделът на униформеното облекло за курсантите от Академията на МВР (АМВР) и сроковете за ползването му.
Наредбата се издава на основание чл. 151, ал. 4 във връзка с чл. 181, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
Всички униформени облекла по утвърдения към момента на влизане в сила на Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 44 от 2011 г.) образец се износват в срок до 31.12.2016 г.

Отменя се Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 44 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2011 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 4 и 32 от 2014 г. и бр. 24 от 2015 г.)

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.