ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г. Отмениха част от промените в Кодекса на труда

В това известие:

Отмениха част от промените в Кодекса на труда

В брой 61 на Държавен вестник от 11.8.2015 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в който има и текст, свързан с Кодекса на труда.

Съгласно параграф 58-ми, в Кодекса на труда § 2а от допълнителните разпоредби се отменя. Този параграф указваше, че разпоредбите на чл. 136а (удължаване на работното време), чл. 138а (въвеждане на непълно работно време) и чл. 181 (издаване на Правилник за вътрешния трудов ред) не се прилагат за микропредприятията и малките предприятия. На практика промяната бе публикувана на 17 юли и сега със задна дата е отменена от същата дата.

Ако сте представител на микро или малко предприятие и вече сте успели да сложите в архив Правилника за вътрешния трудов ред, трябва да го върнете отново да е активен.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ