Проучване на професионални болести, свързани с фактори – микроклимат, шум, вибрации и електромагнитни полета

Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ

Указанията се дават във връзка с бележките, поставени на семинара-обучение на тема “Приложение на методологията за регистриране, потвърждаване и отчитане на професионалните болести” със специалистите по професионални болести и трудова медицина от ТЕЛК/НЕЛК в страната, проведен на 4.12.2003 година.

Допълнителните указания са към указания изх.№ 91-01-177 от 29.06.2001 г. относно проучването на професионалните болести и доп. разяснения изх. № 91-01-49 от 17.02.2003 г.

При ред физически фактори на работната среда (шум, вибрации, електромагнитни полета (ЕМП), въздействието върху организма на работещите е в пряка зависимост не само от параметъра на фактора, но и от неговите конкретни физични характеристики (честотен диапазон, дължина на вълната, характер на излъчване - постоянен или променлив, направление на разпространение и др.).

В зависимост от последните, могат да се наблюдават различни клинични прояви. Ето защо, детайлното изясняване на характеристиките на съответния фактор, придобива все по-голямо значение при проучването и експертизата на професионалните болести.

Във връзка с изложеното и с цел осигуряването на по-пълни данни, които да допринесат за обективността на медицинската експертиза при определяне характера на заболяванията, насочваме вниманието към следните моменти в етапа на събиране на информация от осигурителите и при оформяне на Протокола за проучване на професионална болест:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар