Писмо Изх. № 50-00-615/11.06.2015 г. на ИА „АА“: Относно предпътните медицински прегледи на водачите, извършващи превоз за собствена сметка

Това становище ни бе любезно предоставено от г-жа Асенова от фирма "Велде България" АД. Фирмата е производител на строителен и мебелен шперплат и плочи от дървесни влакна (фазерни плочи).

Това е писмо на ИА "Автомобилна администрация", в което се изразява становище относно изискването за провеждане на предпътни медицински прегледи на водачите при извършване на превоз за собствена сметка.


За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.