Нова Заповед с формат на оценка на безопасността на съхранението на ОХВС

В интернет страницата на Министерство на околната среда и водите е публикувана Заповед № РД-184/9.03.2021 г., с която се утвърждават:

  • Формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
  •  Указания за извършване и документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.

Важно! Този път изрично е записано, че:

При наличие на повече от един склад, оценката за съвместимост по т. 2 и 3 от формата за документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, се извършва и попълва за всяка площадка, съоръжение и/или складово помещение.

Освен това е направено уточнението, че оценката се извършва от отговорните лица за безопасното съхранение. Това може да наложи да преразгледате определените отговорни лица, тъй като честа практика е това да са началник склад, докато оценката и контролът за спазването на изискванията се извършва от длъжностните лица с ангажименти по околна среда и/или здраве и безопасност.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар